Keterangan Surah Al Haqqah

Keterangan Surah Al Haqqah

Penjelasan :

[1501]. Al Haaqaah menurut bahasa berarti yang pasti terjadi. Hari Kiamat dinamai Al Haaqqah karena dia pasti terjadi.
[1502]. Al Qaari’ah menurut bahasa berarti yang menggentarkan hati, hari Kiamat dinamakan Al Qaari’ah karena dia menggentarkan hati.
[1503]. Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa itu ialah petir yang amat keras yang menyebabkan suara yang mengguntur yang dapat menghancurkan.
[1504]. Maksudnya: mereka habis dihancurkan sama sekali dan tidak punya keturunan.
[1505]. Maksudnya: Umat-umat dahulu yang mengingkari nabi-nabi seperti kaum Shaleh, kaum Syu’aib dan lain-lain dan negeri-negeri yang dijungkir balikkan ialah negeri-negeri kaum Luth. Sedang kesalahan yang dilakukan mereka ialah mendustai para rasul.
[1506]. Yang dibawa dalam bahtera Nabi Nuh untuk diselamatkan ialah keluarga Nabi Nuh dasn orang-orang yang beriman selain anaknya yang durhaka.
[1507]. Maksudnya: ialah tiupan yang pertama yang pada waktu itu alam semesta menjadi hancur.
[1508]. Maksudnya: catatan amalan perbuatannya.
[1509]. Maksudnya: Kami beri tindakan yang sekeras-kerasnya.

 

 

Sumber :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *