Keterangan Surah Al Maa’un

Keterangan Surah Al-Maa’un

Penjelasan :

[1603]. Riya ialah melakukan sesuatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah akan tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat.
[1604]. Sebagian mufassirin mengartikan: enggan membayar zakat.

Asbabun Nuzul

[*]. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini (Q.S.107:4-7) turun berkenaan dengan kaum Munafiqin yang mempertontonkan shalat kepada kaum Mukminin (ria) dan meninggalkannya apabila tidak ada yang melihatnya serta menolak memberikan bantuan ataupun pinjaman. Ayat ini (Q.S.107:4-7) turun sebagai peringatan kepada orang-orang yang berbuat seperti itu.
(Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Tharif bin Abi Thalhal yang bersumber dari Ibnu Abbas.)

Dalam Surah Al Ma’un ini menjelaskan tentang sifat-sifat manusia yang buruk yang membawa mereka kedalam kesengsaraan dan ke mudharatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *