Keterangan Surah Ath-Thalaaq

Keterangan Surah Ath-Thalaaq

Penjelasan :

[1481]. Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. Tentang masa iddah lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaaq ayat 4.
[1482]. Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.
[1483]. Suatu hal yang baru maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.
[1484]. Yang dimaksud dengan hisab dan azab di sini adalah hisab dan azab di akhirat.

 

 

Sumber :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *