Keterangan Surah Az Zumar

Keterangan Surah Az Zumar

Penjelasan :

[1306]. Tiga kegelapan itu ialah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim.
[1307]. Maksudnya: manusia beriman atau tidak hal itu tidak merugikan Tuhan sedikitpun.
[1308]. Maksudnya: masing-masing memikul dosanya sendiri- sendiri.
[1309]. Perintah ini bukanlah menurut arti yang sebenarnya, tetapi sebagai pernyataan kemurkaan Allah terhadap kaum musyrikin yang telah berkali-kali diajak kepada Tauhid tetapi mereka selalu ingkar.
[1310]. Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah s.w.t.
[1311]. Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah yang paling baik.
[1312]. Maksud berulang-ulang di sini ialah hukum-hukum, pelajaran dan kisah-kisah itu diulang-ulang menyebutnya dalam Al Quran supaya lebih kuat pengaruhnya dan lebih meresap. Sebahagian ahli Tafsir mengatakan bahwa maksudnya itu ialah bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya seperti tersebut dalam mukaddimah surat Al Faatihah.
[1313]. Maksudnya: orang-orang yang mati itu rohnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya; dan orang-orang yang tidak mati hanya tidur saja, rohnya dilepaskan sehingga dapat kembali kepadanya lagi.
[1314]. Dalam hubungan ini lihat surat An Nisa ayat 48.
[1315]. Maksudnya: Al Quran
[1316]. Ayat ini menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah dan hanya Dialah yang berkuasa pada hari kiamat.

Pokok Bahasan :

Pokok isi kandungan dalam Surah Az Zumar diantaranya ialah tentang keimanan, kisah-kisah, dan lainnya seperti tabiat orang-orang musyrik dalam keadaan senang dan susah, perumpamaan dalam Al Quran dan faedahnya, kedahsyatan hari kiamat, air muka orang musyrik dan air muka orang mukmin pada hari kiamat, janji Allah mengampuni orang-orang yang bersalah bila mereka bertaubat.

 

Sumber :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *