Keterangan Surah Muhammad

Keterangan Surah Muhammad

Penjelasan :

[1391]. Maksudnya: Semua amal perbuatan mereka tidak mendapat bimbingan dari Allah, tidak dihargai dan tidak mendapat pahala.
[1392]. Yang dimaksud dengan surat di sini ialah surat yang berisi perintah untuk memerangi orang-orang kafir.

Pokok Bahasan :

Pokok isi kandungan dalam Surah Muhammad diantaranya ialah tentang keimanan,hukum-hukum, dan lainnya seperti cobaan kepada orang beriman untuk mengetahui siapa yang berjihad dan siapa yang sabar, kehidupan dunia hanyalah sementara dan bahwa iman dan takwalah jalan untuk mendapatkan pahala, serta Allah s.w.t. akan menolong orang yang menolong agamanya.

 

Sumber :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *