Keterangan Surah Yasin

Keterangan Surah Yasin

Keterangan :

[1263]. Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: alif laam miim, alif laam raa, alif laam miim shaad dan sebagainya. Diantara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat, dan ada pula yang menafsirkannya. Golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan hanya buatan Muhammad s.a.w. semata-mata, maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu.
[1264]. Maksudnya peringatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. hanyalah berguna bagi orang yang mau mengikutinya.
[1265]. Menurut riwayat, laki-laki itu dibunuh oleh kaumnya setelah ia mengucapkan kata-katanya sebagai nasihat kepada kaumnya sebagaimana tersebut dalam ayat 20 sampai dengan 25. Ketika dia akan meninggal. Malaikat turun memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan dia akan masuk syurga.
[1266]. Maksudnya mereka itu tidak kembali kedunia.
[1267]. Maksudnya: bulan-bulan itu pada awal bulan, kecil berbentuk sabit, kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, dia menjadi purnama, kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung.
[1268]. Maksudnya : binatang-binatang tunggangan, dan alat-alat pengangkutan umumnya.
[1269]. Maksudnya: suara tiupan sangkalala yang pertama yang menghancurkan bumi ini.
[1270]. Tiupan ini adalah tiupan sangkalala yang kedua yang sesudah nya bangkitlah orang-orang dalam kubur.
[1271]. Maksudnya: kembali menjadi lemah dan kurang akal.

 

 

Pokok Bahasan :

Di dalam Surah Yasin ini mengemukakan tentang Al Quran, Kenabian Nabi Muhammad s.a.w., menegaskan adanya hari berbangkit dengan disertai bukti-bukti secara alamiyah dan Akliyah, dan lain-lain.

 

 

Sumber :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *